Investerare

Inbjudan att teckna aktier i Attana AB

Attana grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till kunder i Europa, samt delvis i Asien och Nordamerika. 2013 köpte grundarna ut övriga investerare från bolaget för att satsa på den snabbt växande marknaden för uppdragsforskning. Satsningen har varit framgångsrik och bolaget söker nu expansionskapital för att genomföra strategin fullt ut.

Erbjudande

2017

2017-11-09 Anmälningssedel (.pdf)

2017-11-09 Teaser (.pdf)

2017-11-09 Memorandom (.pdf)

2017-11-09 Teckna genom TecknaEmission (länk)

asd

Presentationer

2017

2017-11-13 Stora Aktiedagen i Stockholm, se hela presentationen här!

2017-11-27 Stora Aktiedagen i Göteborg, läs mer här.

Finansiella rapporter

2018

2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017 (preliminärt)

2018-05-07 Årstämma 2017 verksamhetsår (preliminärt)

2018-05-07 Delårsrapport kvartal 1, 2018 jan-mars (preliminärt)

2018-08-28 Delårsrapport kvartal 2, 2018 april-jun (preliminärt)

2018-11-21 Delårsrapport kvartal 3, 2018 juli-sept (preliminärt)

2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018 (preliminärt)

2017
2016 + tidigare

Finansiell kalender

2017

2017-12-10 Q3 delårsrapport

2018-02-15 2017 Bokslutskommunike

Nyheter - News

(for English see further below)

 

Attanas pressmeddelanden och nyheter publiceras genom Cision. Attana kommunicerar på svenska och engelska. Attana AB är enligt lagen om värdepappershandel skyldig att delge viss information och sådan information är primärt tillgänglig i det svenska nyhetsrummet.

Information som rör vetenskapliga publikationer kan endast komma att publiceras på engelska i det engelska nyhetsrummet.

Om du vill erhålla all information från Attana rekommenderar vi att du prenumerera på nyheter skrivna på svenska och engelska. Följ länkarna nedan för att prenumerera på nyheter:
- Prenumerera på nyheter skrivna på svenska.
- Prenumerera på nyheter skrivna på engelska.

 

Attana press announcements and news are published via Cision. Attana communicates in Swedish or English. Attana AB is required under the Swedish Securities Market Act to disclose certain information and such information is primarily provided in Swedish on the Swedish news room.

Information related to scientific publications may only be provided in English in the English news room.

If you wish to receive all information from Attana we recommend that you subscribe for news written in Swedish and English. Use the links below to subscribe for news (Cision news room):

- Subscribe for news written in Swedish

- Subscribe for news written in English.

Aktien

Attana har gett ut aktier i ett aktieslag.

Aktiekapitalet i bolaget är 625 581 SEK, fördelat på 104 263 500 aktier envar med ett kvotvärde om 0,006 SEK.

Aktiens kortnamn: XXX-MTF

Aktiens ISIN-kod: SE0010547273

IR kontakt

Teodor Aastrup, VD

Tel: +46-8-410 200 00

Mail: ir@attana.com

Media

Logo

http://www.attana.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Attana_favicon.jpg
Attana_logo1
Attana_logo

© Attana 2017 | Attana AB