Investerare

Anslutnings-memorandum

2018

2018-02-22 Anslutnings-memorandum (.pdf)

2018-03-07 Första handelsdag på NGM

2017

Presentationer

2017

2017-11-13 Stora Aktiedagen i Stockholm, se hela presentationen här!

2017-11-21 Presentation om Attana av Finwire TV, se hela filmen här!

2017-11-27 Stora Aktiedagen i Göteborg, se hela presentationen här!

Media Presentationer

Stora Aktiedagen i Göteborg

Presentation om Attana

Kort om Attana (english)

Finansiella rapporter

2019

2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018.

2018
2017
2016 + tidigare

Nyheter - News

(for English see further below)

Attanas pressmeddelanden och nyheter publiceras genom Cision. Attana kommunicerar på svenska och engelska. Attana AB är enligt lagen om värdepappershandel skyldig att delge viss information och sådan information är primärt tillgänglig i det svenska nyhetsrummet.

Information som rör vetenskapliga publikationer från bolagets kunder kan komma att endast publiceras på engelska i det engelska nyhetsrummet.

Om du vill erhålla all information från Attana rekommenderar vi att du prenumerera på nyheter skrivna på svenska och engelska. Följ länkarna nedan för att prenumerera på nyheter:

- Prenumerera på nyheter skrivna på svenska.
- Prenumerera på nyheter skrivna på engelska.

Attana press announcements and news are published via Cision. Attana communicates in Swedish or English. Attana AB is required under the Swedish Securities Market Act to disclose certain information and such information is primarily provided in Swedish on the Swedish news room.

Information related to scientific publications from the company's customers may only be provided in English in the English news room.

If you wish to receive all information from Attana we recommend that you subscribe for news written in Swedish and English. Use the links below to subscribe for news:

- Subscribe for news written in Swedish
- Subscribe for news written in English.

Aktien

Attana har gett ut aktier i ett aktieslag, följ utvecklingen här.

Aktiekapitalet i bolaget är 730 581,006 kronor, fördelat på 121 763 501 st aktier med ett kvotvärde om 0,006 SEK.

Aktiens kortnamn: ATANA-MTF

Aktiens ISIN-kod: SE0010547273

IR kontakt

Teodor Aastrup, VD

Tel: +46-8-410 200 00

Mail: ir@attana.com

Media

Logo

http://www.attana.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Attana_favicon.jpg
Attana_logo1
Attana_logo

© Attana 2018 | Attana AB

Top