Investerare

Memorandum & erbjudandehandlingar

2019

2019-08-20 Informationsmemorandum (.pdf)

 

2018
2017

Media Presentationer

Forskningsbolagsdagen Erik Penser Bank 2020

Småbolagsdagen i Stockholm 2019

Stora Aktiedagen i Göteborg 2018

Kort om Attana (english)

Intervju med VD - Erik Penser Bank 2020

Stora Aktiedagen i Göteborg 2019

Stora Aktiedagen i Göteborg 2017

Bolagsdagen Erik Penser Bank 2019

Småbolagsdagen i Stockholm 2018

Presentation om Attana

Finansiell Kalender & Finansiella Rapporter

2020

2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019 (.pdf)

2020-05-08 Delårsrapport kvartal 1, 2020 jan-mars (.pdf)

2020-05-08 Årsredovisning 2019 (.pdf)

2020-05-08 Årsstämma verksamhetsår 2019 (.pdf)

2020-08-18 Halvårsrapport, 2020 jan-juni

2020-11-27 Delårsrapport kvartal 3, 2020 juli-sept

2019
2018
2017
2016 + tidigare

Externa Finansiella Rapporter

2019

2019-12-18 Erik Penser Bank - Penser Access (.pdf)

 

Nyheter - News

(for English see further below)

Attanas pressmeddelanden och nyheter publiceras genom Cision. Attana kommunicerar på svenska och engelska. Attana AB är enligt lagen om värdepappershandel skyldig att delge viss information och sådan information är primärt tillgänglig i det svenska nyhetsrummet.

Information som rör vetenskapliga publikationer från bolagets kunder kan komma att endast publiceras på engelska i det engelska nyhetsrummet.

Om du vill erhålla all information från Attana rekommenderar vi att du prenumerera på nyheter skrivna på svenska och engelska. Följ länkarna nedan för att prenumerera på nyheter:

- Prenumerera på nyheter skrivna på svenska.
- Prenumerera på nyheter skrivna på engelska.

Attana press announcements and news are published via Cision. Attana communicates in Swedish or English. Attana AB is required under the Swedish Securities Market Act to disclose certain information and such information is primarily provided in Swedish on the Swedish news room.

Information related to scientific publications from the company's customers may only be provided in English in the English news room.

If you wish to receive all information from Attana we recommend that you subscribe for news written in Swedish and English. Use the links below to subscribe for news:

- Subscribe for news written in Swedish
- Subscribe for news written in English.

Aktien

Attana har gett ut aktier i ett aktieslag, följ utvecklingen här.

Aktiekapitalet i bolaget är 730 581,006  kronor, fördelat på 121 763 501 st aktier med ett kvotvärde om 0,006 SEK.

Aktiens kortnamn: ATANA-MTF

Aktiens ISIN-kod: SE0010547273

NGM Mentor

Eminova Fondkomission Ab
Tel: +46-8-684 211 00
Mail: adviser@eminova.se

IR kontakt

Teodor Aastrup, VD
Tel: +46-8-410 200 00
Mail: ir@attana.com

Media

All pictures below can be downloaded and used for news or publications, if you are looking for more pictures feel free to ask here.

Attana Logos

Attana_logo
https://www.attana.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Attana_favicon.jpg
Attana_logo1

Lab Pictures

Attana_7754
Attana_7119

CEO & Chairman of the board

1_8914
1_8836

Contact: info@attana.com

Greta Arwidssons v. 21, 114 19 Stockholm, Sweden.

Subscribe for information

 

ISO_Attana
Skärmklipp

© Attana 2018 | Attana AB