Investors

Teckning av
teckningsoption TO1

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 i Attana 3-14 juni
Teckningskursen har fastställts till 0,07 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Teckningskursen motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden de tio (10) sista handelsdagar i 31 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 14 juni 2024.

Handel med teckningsoptioner kan sek fram till och med 12 juni på NGM Nordic SME under kortnamnet ”ATANA TO1” med ISIN-kod SE0021150265

Mer information här:
Anmälningssedel TO1 »
Attana – Investerarupplysning enligt FDI-lagen »
Attana – Revisorsyttrande »
Attana – Styrelsens redogörelse 14.32 »
Fullständiga villkor TO 1 »

Events & presentations

Financial information

Financial reports & calendar

External financial reports

2025-02-21 – Bokslutskommuniké 2024 

2025-04-04 – Årsredovisning 2024 

2025-05-09 – Årsstämma 

2025-05-09 – Delårsrapport Q1 2025 

2024-02-23 – Bokslutskommuniké 2024  

2024-04-19 – Årsredovisning 2023 

2024-05-02 – Årsredovisning 2023 – Revisionsberättelse 

2024-05-03 – Årsstämma

2024-05-03 – Delårsrapport Q1 2024 (januari-mars)

2024-08-16 – Halvårsrapport H1 2023 (januari-juni)

2024-08-16 – Delårsrapport Q2 2023 (april-juni)

2024-11-22 – Delårsrapport Q3 2023 (juli-september) 

Stock information

Attana has issued shares in one class. You can follow the development here.

The share capital in the company is SEK 1,254,414 divided into 209,067,428 shares with a quota value of SEK 0.006.

Name: ATANA

ISIN: SE0010547273

Investor relations

Marcus Söderberg – CEO
Tel: +46-8-410 200 00
Email: ir@attana.com

News & press

Attana’s press announcements and news are published via Cision. Attana communicates in Swedish or English. Attana AB is required under the Swedish Securities Market Act to disclose certain information and such information is primarily provided in Swedish on the Swedish news room.

Information related to scientific publications from the company’s customers is primarily provided in English on the English news room.

If you wish to receive all information from Attana we recommend  that you subscribe for news written in Swedish and English by visiting the news rooms.

Corporate governance

Board of Directors

Auditor: Petter Gustavsson (Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB)

We use cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our website. Detailed information on the use of cookies is provided in our Privacy Policy and Terms of Use. By continuing to use this site, or by clicking “I agree” you consent to the use of cookies.